Våldets olika former och uttryck

Våld utövas ofta i olika former, men oavsett våldsform så är våldets syfte för utövaren att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada, kränka och skrämma. Den som utövar våldet kan vara exempelvis en partner, någon i familjen eller släkten eller en helt okänd person.

Det vanligaste är att en man utsätter en kvinnlig partner för våld, men våld förekommer i alla slags relationer och även utanför nära relationer. När våldet utövas i nära relation är våldsutövandet ofta systematiskt och utövaren brukar eskalera och utöva våldet oftare och/eller grövre med tiden.

Exempel på olika former av våld:

  • Psykiskt våld. Det psykiska våldet kan ta sig uttryck i att utövaren verbalt kränker, hånar eller förlöjligar den utsatta. Psykiskt våld kan också innefatta hot och skrämsel, isolering och kontrollering av umgänge eller var den utsatta befinner sig. Detta leder ofta till att våldsutövaren ägnar sig åt emotionell utpressning, håller "förhör" och berövar sömn (ofta med hänvisning till svartsjuka). Psykiskt våld kan även innebära att utövaren hotar barn, djur och andra närstående.  
  • Fysiskt våld. Fysiskt våld kan vara allt ifrån att utövaren knuffar, puttar, fäller, håller fast eller släpar till att utövaren slår, sparkar, tar strypgrepp, slår med tillhyggen eller vapen. 
  • Sexuellt våld. Det sexuella våldet kan innebära att utövaren tvingar den våldsutsatta att genomföra eller bevittna någon slags sexuell handling mot dess vilja. Det kan vara att tvingas se på porr och/eller tvingas till att utföra eller utstå en sexuell handling som strider mot den egna viljan. Att bli fotograferad eller filmad i en sexualiserad kontext tillhör också sexuellt våld. 
  • Ekonomiskt våld. Ekonomiskt våld kan vara att utövaren fråntar den utsatta dess inkomster, förvägrar tillgång till det egna kontot eller hindrar den utsatta från att arbeta. Det kan också innebära att bli ekonomiskt utnyttjad eller att utövaren försätter den utsatta i skulder. 
  • Materiellt våld. Att bli utsatt för materiellt våld kan innebära att våldsutövaren förstör eller hotar att förstöra materiell egendom. Detta kan ta sig uttryck i att utövaren river sönder kläder, kastar saker i väggar, slår sönder möbler eller slår sönder väggar. I det materiella våldet innefattas även när våldsutövaren gömmer eller slänger saker som den utsatta värdesätter. 
  • Latent våld. Latent våld är att uppfatta en stark ilska eller aggressivitet hos en annan person. Det latenta våldet visar sig exempelvis i att våldsutövaren har spänd kroppshållning och andra uttryck som kan upplevas hotfulla och bidra till rädsla. Det kan kännas särskilt hotfullt om det tidigare förekommit fysiskt våld som föregåtts av liknande kroppsuttryck.
  • Försummelse. Denna våldsform handlar om att utövaren avsiktligt försvårar istället för underlättar det dagliga livet för den utsatta. Försummelse drabbar framförallt äldre eller personer med funktionsvariation. Att bli utsatt för försummelse kan innebära att våldsutövaren avsiktligen medicinerar den utsatta felaktigt, eller att utövaren inte förser den utsatta tillräckligt med mat.

  • Digitalt våld. Det digitala våldet är ett vanligt inslag i våld i nära relation och kan innebära att våldsutövaren övervakar, trakasserar och kontrollerar genom att kräva lösenord eller på andra sätt avsiktligt kommer åt den utsattas inloggningsuppgifter till sociala medier, mail och annat. Digitalt våld kan också vara att sprida privata bilder eller filmer och lägga upp på en porrsida eller annan oönskad plats.

Känner du igen att du blir utsatt för någon eller flera av de beskrivna våldsformerna, ta kontakt med oss så hjälper vi dig att samtala om och bearbeta dina erfarenheter. Läs mer under Vårt stöd.

Du kan läsa mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer om du följer länkarna här nedan.