Känner du oro för någon i din närhet?

Det kan kännas svårt att ta upp sin oro med någon i ens närhet. Det kan väcka oro i en själv, över att en kan ha tolkat fel. Då kan det vara hjälpsamt att tänka på vad som kan hända i bästa eller värsta fall om du väljer att fråga eller att låta bli. De flesta förstår att vi menar väl när vi ställer frågan.

Hade vi fel så var det ju tur det.

Hade vi rätt i våra farhågor kan vi ha öppnat upp för livsavgörande processer för en utsatt!

Vi ser dagligen hur värdefullt det är att som utsatt för våld i sin relation ha någon där som lyssnar och står kvar utan att döma. Vi vet att det gör skillnad och att omgivningens stöd faktiskt kan vara en helt avgörande faktor för om en lämnar eller blir kvar i relationen. Vi har ett ansvar för varandra. Våga fråga och våga bry dig!

Vid en akut situation

Om du hör eller ser någon utsättas för våld eller om det finns barn med i bilden som riskerar att fara illa bör du ta kontakt med polisen eller socialtjänsten genom att ringa 112.

När det dröjer

Det är vanligt att det är en långdragen process att lämna en våldsam relation. Det kan ta en vecka, en månad, ett år eller flera. Det är också vanligt att gå tillbaka en eller flera gånger innan den slutgiltiga separationen. Det är lätt att känna sig otillräcklig och svårt att se på när ens vän blir illa behandlad gång på gång. Hör av dig till oss om du vill ha stöd i att bemöta din vän och en möjlighet att ventilera för att orka stå kvar.

Ge stöd som kollega eller arbetsgivare

Vill ni som företag bli bättre på att uppmärksamma våld i nära relation och att ge stöd när det händer? Läs mer här.

Arbetsgivare eller kollega

Behöver du prata med någon?

Vi erbjuder stödsamtal till anhöriga. Om du vill boka stödsamtal, kontakta oss!

Kontakt