Ekonomiskt & Materiellt våld

Ekonomiskt våld kan innebära att våldsutövaren helt eller delvis tar sig rätten att kontrollera din ekonomi och materiella tillgångar på ett sätt som sätter dig i ekonomiskt beroendeställning till denne. Materiellt våld är det våld som utövas genom eller mot föremål.

Ekonomiskt våld

Att vara utsatt för ekonomiskt våld kan många gånger öka utsattheten och försvåra möjligheten att lämna relationen då den utsatta hamnat i en beroendeställning gentemot våldsutövaren.

Ekonomiskt våld kan exempelvis innebära att:

 • Du på olika sätt är i ekonomiskt beroendeställning gentemot våldsutövaren
 • Du ej får tillgång till pengar eller insyn i ekonomin
 • Du får "veckopeng" av våldsutövaren
 • Du tvingas redovisa dina olika inköp och utgifter
 • Våldsutövaren tar lån, skapar konton eller registrerar fordon/företag i ditt namn
 • Våldsutövaren sätter dig i skuld eller orsakar att du får betalningsanmärkningar i ditt namn
 • Våldsutövaren registrerar dig som anställd inom eget företag och tar ut lön till sig själv.

Materiellt våld

Materiellt våld är det våld som riktas mot eller utövas genom saker.
Exempel på materiellt våld är om våldsutövaren:

 • tar sönder möbler och inredning
 • slår i väggar och dörrar
 • kastar föremål omkring sig
 • förstör, slänger eller säljer dina personliga ägodelar som har ett stort känslomässigt eller ekonomiskt värde för dig som dagböcker, smycken, foton, arvegods och liknande.