Latent våld

Latens våld är den våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk.

Många beskriver latent våld som att stämningen förändras när våldsutövaren finns i närheten och att "något hänger i luften". Stämningen är tryckt och risken för nytt våld är ständigt närvarande och styr det du som utsatt gör och hur du beter dig. Ditt beteende blir strategiskt utifrån våldsutövarens närvaro och stämningen som råder.