Fysiskt våld

Fysiskt våld är det många tänker på när en pratar om våld. Det är en av flera våldsformer som finns och behöver inte vara aktuellt i din relation för att du ändå ska vara utsatt för annat våld. I de relationer där fysiskt våld förekommer finns ofta även flera av de andra våldsformerna.

Fysiskt våld kan exempelvis innebära:

  • Nypningar
  • Knuffar
  • Dra i håret
  • Örfilar
  • Fasthållning
  • Strypgrepp
  • Sparkar och slag mot kroppen
  • Användning av tillhygge eller vapen 

 

Fysiskt våld kan vara riktat så att de fysiska skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja.