Separationsvåld

Separationsvåld är det våld som kan uppstå när du slutligen bestämt dig för att lämna en relation. Det är den farligaste tiden för dig som är utsatt, då risken för dödligt våld ökar.

Separationsvåld är den våldsform som kan uppstå när du bestämt dig för att lämna en relation. Det är den farligaste tiden då risken för dödligt våld ökar eftersom våldsutövaren upplever att hen tappar kontrollen över dig och då kommer ta till alla medel för att få dig att stanna i relationen.

Funderar du på att lämna en relation och behöver hjälp med att planera hur du gör det på ett säkert sätt? 
Kontakta din lokala kvinnojour!