Försummelse- och funktionsrelaterat våld

Försummelse- och funktionsrelaterat våld handlar om att inte få den vård, stöd eller hjälp som du behöver. Denna våldsform förekommer vanligtvis hos sårbara grupper som barm, äldre eller personer med funktionsvariationer.

Försummelse- och funktionsrelaterat våld drabbar ofta personer som är beroende av andra för sin dagliga livsföring. Våldet uttrycks genom att inte tillgodose den utsattas dagliga behov på olika sätt.

Försummelsevåld kan exempelvis innebära att:

  • du inte få hjälp med mat, hygien eller medicin.
  • du ofrivilligt lämnas utan tillsyn
  • våldsutövaren undanhåller eller medvetet förstör viktiga hjälpmedel, för att på så sätt göra dig mer beroende av hen.
  • våldsutövaren möblerar om i ditt hem så du inte kan ta dig fram utan hinder.

Denna grupp är särskilt sårbar då de är beroende av flera människor omkring dem. Därför kan personen som utövar våldet i dessa fall även vara en närstående i form av personlig assistent, sjukvårdare, färdtjänstpersonal, hemtjänstpersonal och liknande.