Sexuellt våld

Sexuellt våld är det våld som oftast är svårast att prata om eftersom det kan vara väldigt utelämnande, men även pga. att utsattheten många gånger kommer med känslor av skuld och skam.

Sexuellt våld kan se väldigt olika ut. Många gånger handlar det om påtvingade sexuella handlingar i olika former, som att någon tar på dig med händer, mun eller könsorgan mot din vilja.

Det kan även handla om att du upplever att du måste vara sexuellt tillgänglig för en partner, för att på så vis undvika andra former av våld och hålla partnern nöjd. Att sälja eller köpa en människa för sexuella ändamål (prostitution) är också en form av sexuellt våld.

Sexuellt våld kan, utöver detta, även innebära:

  • Att tvingas delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot din vilja
  • Ta på dig utan ditt samtycke
  • Våldtäkt
  • Tvinga dig att titta på porr
  • Tvinga dig att ha sex mot ersättning m.m.
Vad säger lagen?

Vill du veta mer om vad lagen säger om olika typer av sexualbrott?

Klicka här!