Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld innehåller samma våldsformer som våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck utövas däremot ofta kollektivt och av flera förövare som står dig nära. Det kan handla om en hel familj, släkt eller delar av ett samhälle, vilket gör det extra svårt att bryta upp och lämna.

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas ofta kollektivt av flera förövare som en konsekvensen av ditt beteende. Varje persons beteende påverkar hela familjens, släktens eller gruppens rykte och heder. För att hedern ska bevaras måste vissa regler följas, och om dessa bryts så utsätts hela gruppen för skam.

Heder är starkt kopplad till kvinnors sexualitet. Kvinnors och tjejers självständighet kan därför upplevas som ett hot mot familjens heder.

Även män och killar måste leva upp till förväntningar och normer inom gruppen. Män och killar inom hederskontext kan ha dubbla roller genom att själva tvingas utsätta andra för hedersvåld, för att upprätthålla familjens heder. En son i en familj kan exempelvis bli förövare gentemot en syster samtidigt som han är offer för föräldrarnas eller släktens påtryckningar att utöva våld för att upprätthålla familjens heder.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan även innebära att du:

  • inte får klä sig som du vill – eller tvingas bära vissa plagg mot din vilja

  • att inte får gå ut

  • att inte får umgås socialt med de du vill

  • att du inte får gifta sig med vem du vill

  • att du inte får bestämma över din egen kropp, ditt liv eller din sexualitet

  • att alltid vara bevakad och kontrollerad

  • att du inte får studera vidare, eller att du enbart får studera vidare på samma ort som familjen bor på

  • att styras av de i familjen eller släkten som har mer makt än du själv.