Internationella nätverket

Vi är del av ett internationellt nätverk.

För Tjej- och Kvinnobeskydd var det svårt att nå tjejerna när de kommit utomlands. De sökte pengar från Olof Palmes minnefond till en förstudieresa till Irak. Sommaren 2007 kunde Mariam Afrasiabpour och Kadijeh Hassanpour åka till Irak för att träffa aktiva kvinnoorganisationer där för att se på vilket sätt man kunde hjälpas åt. Samarbete växte fram mellan Sverige och Irak och de bestämde sig för att bygga ett internationellt nätverk.

I januari 2009 bildades Internationellt Nätverk för HedersBaserat Våld och tvångsgifte på en internationell konferens i Västerås. Förutom Sverige och Irak blev Storbritannien och Lettland med. Sommaren 2009 prövades nätverket i praktiken när en flicka med svenskt medborgarskap tvingades följa med sina föräldrar till Irak under sommarlovet för att giftas bort. Nätverket lyckades rädda flickan med hjälp av myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och Irak. Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd, Länsstyrelsen, Polisen, Socialtjänsten, Svenska ambassaden och Asuda Center och Civil Council i Irak samarbetade och flickan kunde föras hem till Västerås igen, oskadd och ogift.

Det internationella nätverket har träffats fyra gånger, 2009 och 2010 i Västerås på Fadimedagen den 21 januari, årsdagen av pappans mord på Fadime Sahindal, tredje gången i Irak på en internationell konferens där. Den senaste gången blev 2013 i Sverige.