Inte redo att lämna än?

Att lämna en destruktiv och/eller våldsam relation kan vara svårt. Oavsett vilka skäl du har för att stanna, så förtjänar du inte att bli utsatt för hot och våld. Hos oss på Järfälla Kvinnojour kan du få stöd och råd om ur du kan göra för att kunna lämna relationen.

 

Vid en uppbrottsprocess kan det uppstå tankar som t.ex.

  • Rädsla för hur partnern eller någon annan kommer att reagera
  • Att du är nöjd med vissa delar av relationen
  • Oro för hur du ska klara dig ekonomiskt
  • Du vill inte vara ensam
  • Om ni har gemensamma barn eller husdjur kan uppbrottet kännas extra svårt.

 

Om du ännu inte är beredd på att lämna - ha detta i åtanke

  • Försök att upprätthålla dina sociala relationer med vänner och familj. Försök att berätta för dina nära om hur du har det i din relation.
  • Kontakta gärna oss på Järfälla Kvinnojour eller någon på Socialtjänsten om du behöver någon att prata med. Du kan vara anonym i dina samtal.
  • Skriv ner de händelser som du upplever som hotfulla och våldsamma, gärna med datum och tid. Om du i framtiden beslutar dig för att lämna relationen så är det bra att ha dessa anteckningar. Om din partner har skickat nedvärderande eller hotfulla sms eller mail ska du spara även detta. Förvara allt på ett säkert ställe. Om du har en vän eller familjemedlem som vet om din situation, kan det vara bra om du kan skicka vidare det till henne/honom.
  • Försök att ta kort på eventuella skador som uppstått, och spara bilderna. Det är även bra att dokumentera skadorna hos sjukvården.
  • Att bli utsatt för våld är allvarligt, och din hälsa och säkerhet måste vara i fokus. Våldet kan snabbt eskalera. Undersök var du kan vända dig om du behöver akut hjälp.