Det är aldrig ditt fel!

 

Det är aldrig ditt fel om du utsätts för hot och/eller våld. Den som utövar våldet är ansvarig för sina handlingar, och din partners (våldsutövarens) handlingar är inte ditt ansvar. Det är alltid ett brott att utsätta någon annan för våld.