Stöd vill våldsutsatta

Järfälla kvinnojour finns för dig som är, eller har varit, utsatt för hot och/eller våld i en nära relation. Hos oss kan du få hjälp med att bearbeta det du har varit med om. Du som är våldsutsatt har även rätt till stöd och hjälp från Socialtjänsten i din kommun.