Samtalsgrupp

Kvinnojouren Enköping erbjuder samtalsgrupp där du som identifierar dig som kvinna eller tjej kan möta andra som blir eller blivit utsatta för våld av en manlig partner. Gruppens syfte är att tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation bearbeta erfarenheter av våld.

I samtalsgruppen ges du som blivit eller blir utsatt för våld av en partner möjlighet att möta och samtala med andra kvinnor eller tjejer som delar dina erfarenheter. Samtalsgruppen har ett strukturerat upplägg med olika teman och samtalsledare för gruppen är anställd personal på Kvinnojouren Enköping.

Vill du gå i samtalsgrupp? 
Vår erfarenhet är att du innan samtalsgrupp själv har kommit en bit i din egen bearbetning och att du formulerat en del av dina erfarenheter tidigare för man ska klara av att göra det i en grupp. Skulle du vilja fortsätta att tala om dina upplevelser, höra andra berätta och känna en gemenskap? Då är du varmt välkommen att delta i Kvinnojouren Enköpings samtalsgrupp!

Hur går samtalen till? Grupperna består av 4-8 deltagare och samtalsledare. Vi arbetar utifrån teman och med ”rundor” där var och en får tala utan att bli avbruten. Alla får lika mycket tid, men det finns inget krav att använda hela sin tid till att prata. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill prata. Du bestämmer också själv om du önskar ta del av övriga deltagares tankar om det du berättar.

När: 10 tillfällen med start 5 oktober 2023.

Torsdagar kl 18:00 - 20:00.

Ort: Enköping

För att anmäla ditt intresse till vår samtalsgrupp kontakta oss på e-post:
info@kvinnojourenenkoping.se, eller telefon 0171 - 44 02 42