Chatta med oss

I och med att vi uppmärksammat ett ökat behov av samtal och stöd har vi på Kvinnojouren Enköping velat utöka möjligheterna att nå ut till kvinnor med våldserfarenhet. Hos oss finns inga krav på vilka typer av kränkningar du ska ha upplevt för att få ta kontakt. Vi vill understryka att våld, oavsett dess karaktär, är olagliga handlingar som aldrig är okej – de är utövarens ansvar.

Till chatten kan du höra av dig för att få stöd, information och rådgivning just utifrån din situation och dina behov. Vi som bemannar chatten är anställda (måndag till torsdag) och volontärer (söndagar) på har både kunskap och erfarenhet i bemötande med våldsutsatta kvinnor och strukturer kring våld.

Vi välkomnar även anhöriga för stöd och rådgivning i chatten!

 

Öppettider

Chatten är öppen måndag - torsdag 9-10 och söndagar 10-12. Välkommen! Vi tror på dig!

Gå till chatten!

Klicka här för att gå direkt till chatten

Chatten