Hemligt boende

Kvinnojouren i Falkenberg har plats för fyra kvinnor med barn i vårt skyddade boende. Där kan vi ta emot kvinnor och deras barn för boende på en skyddad adress under en period. Boendet är lägenheter med en hemliknande miljö och med självhushåll. Under vistelsen finns kvinnojourens personal tillgänglig på dagtid på telefon 0346-822 50 till stöd och hjälp för de boende.