Viktiga kontakter

Hälso- och sjukvård:

Vårdguiden 1177

Falkenbergs Vårdcentral 0346 – 560 00


Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50

Välj att sluta (nationell telefonlinje för våldsutövare) 020-555 666


Socialtjänsten ”Våld i nära relationer” 0346 – 88 53 85, dagtid 08.00-16.00


Socialtjänsten “Ekonomisk hjälp och stöd” 0346 – 88 54 50, telefontid 08.30-09.30


Socialjouren 112 (vid akut behov, efter kontorstid).


Familjerätten 0346 – 88 60 00
Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.


Klara öppenvård 0346 – 153 30
För män och kvinnor med alkohol-, tablett och /eller narkotikaproblem och deras anhöriga.


Vuxenpsykiatrisk mottagning 0346 – 561 67


Polisen 114 14 (i nödsituation ring 112)
Anmälan om brott, utreder brott som via åklagare kan leda till rättegång.
Informerar om: Rätt till juridiskt ombud, trygghetspaket, kontaktförbud, skyddat boende och skyddad identitet.


Brottsofferjouren 0346 – 587 87
Juridisk hjälp kan du få genom jurister knutna till kvinnojouren.