Barn som våldsoffer

I en familj där våld förekommer kränker man inte bara sin partner. Barnen blir också drabbade.

Att bli vittne till våld är ett stort trauma i sig för varje enskilt barn oavsett ålder. Om våldet förekommer och bevittnas på en plats där barnet bör känna sig som tryggast, i hemmet, och samtidigt utövas av en person som under normala förhållanden ska skydda barnet, föräldern, gör att det bevittnade våldet leder till ett mycket grovt övergrepp mot barnen/barnet.
Ytterst få barn är omedvetna om vad som händer, även om föräldrarna tror att det är så. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen, men det är inte alltid de ger uttryck för sina rädslor verbalt eller genom att vara utåtagerande. Barnen kan även bli tysta och inåtvända.
Våldet som drabbar mamman påverkar barnen på olika sätt. Barn känner ofta skuld för det som sker mellan föräldrarna. Barnen kan få svårt att koncentrera sig på skolarbetet. De kan också känna sig rädda för att gå hem efter skoldagens slut eftersom de inte vet i vilket skick mamma är när de kommer hem. Barnen kan även bli hotade av pappan med våld. Hot om självmord eller hot om sexuella övergrepp kan också förekomma. Ibland händer det att pappans våld påverkar barnen så starkt att de identifierar sig med honom och själva börjar kränka och misshandla sin mamma, syskon eller andra barn i deras omgivning.

Att bevittna våld kan göra att barnen:
Får svårt att klara av skolan på grund av dålig koncentrationsförmåga
Får dåligt självförtroende och känner skuld
Blir våldsamt utagerande eller inåtvända
Börjar kissa i sängen
Förlorar sitt språk
Blir nervösa och stressade, koncentrationssvårigheter
Fruktar nytt våld och undviker att gå hem
Känner sig förvirrade
Blir isolerade och rädda för att göra fel
Drar sig ibland undan kamrater och släktingar

Både du och dina barn är välkomna till kvinnojouren.


Ha inte skuldkänslor för att du tar med dina barn till kvinnojouren. De har tur. Barn lider oerhört mycket när de år efter år lever med våld och oro i sin vardag och i nära relationer. Det är varken ditt eller deras fel att ni hamnat i en den situationen. Även om det kan kännas besvärligt och svårt för er och mycket praktiskt att tänka på om ni behöver lämna hemmet just nu så är allt bättre än att utsätta sig själv och sina barn för en kränkande och våldsam hemmiljö.
Du kan hjälpa dina barn genom att förklara för dem. De kan känna sig omskakade av det som hänt. Ta hjälp av någon jourkvinna om du känner dig för upprörd eller kanske har svårt att hitta de rätta orden. En del barn kan vara oroliga över att behöva återvända hem, förklara att ni får stanna så länge ni behöver