Attityd till kvinnor och tjejer

Var uppmärksam på hur personer i din omgivning talar om/till kvinnor, om hur kvinnor klär sig och hur denne värderar kvinnor i allmänhet.

Svartsjuka
Överdriven svartsjuka kan vara ett tecken på ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om partnern gör henne ansvarig för sina egna känslor eller om hon känner dig tvungen att stanna hemma enbart på grund av partnerns förhållningssätt. Behöver hon försvara och förklara vem hon pratat med/ träffat, hur länge och varför är även detta tecken på en överdriven svartsjuka.


Isolering
Till en början kan man se ett mönster i partnerns agerande. Exempelvis skjutsar denne henne till och från jobbet. Hon får jobba men helst inte heltid. Istället ska hon tillbringa mer tid hemma. Partnern låter henne inte få gå på fester eller träffa arbetskamrater utanför jobbet. Hon tappar kontakten med sina väninnor och släktingar eftersom hennes partner inte vill att hon ska träffa dem. Partnern förbjuder henne sällan direkt, men genom att bli sur och känslokall visar denne vad den tycker.
Risker med att stanna hemma enbart för att person som man lever med önskar det, kan i längden leda till en total isolering från andra nära relationer. Syftet med att isolera en annan människa från att ha kontakt med andra är oftast att ha full kontroll på individen.


Våldsam mot ting
En partner som får raseriutbrott och slår sönder saker är oftast ett agerande som syftar till att skrämma henne. Hot förekommer inte sällan om att skada henne, barnen eller andra personer i nära relationer.


Den totala kontrollen
Han vill mer och mer bestämma över hennes liv. Han beslutar vad de skall göra och vad de skall prata om. Efter ett tag får hon inte tycka som hon vill och till slut omfattar hennes partner kontroll över allt hon tycker, tänker och gör. Hennes utrymme till ett eget liv krymper då allt mer.