Lag och rätt

 

Polisanmälan

Vem som helst kan anmäla någon för hot och våld. Detta gäller naturligtvis även för det hot och våld som man utsätts för av en närstående person. Kontakta polisen antingen på 112 om hotet är akut, eller på telefonnummer 114 14, om hotet inte är akut. Du kan be att få träffa en polis som är van att möta människor i samma situation som du.

Skyddade personuppgifter

Om du är utsatt för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också kan säga:


Sekretessmarkering

Folkbokföringsuppgifter, till exempel personnummer, namn och adress, är normalt offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få ta del av dessa uppgifter. I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom att en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringssystemet. Då måste varje myndighet noga pröva ditt enskilda fall innan de lämnar ut dina uppgifter om någon begär det.

Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring hette tidigare kvarskrivning och är ett starkare skydd än sekretessmarkering och som innebär att du får vara folkbokförd i en annan kommun än den du bor i. I register anges adressen till skattekontoret på din gamla ort. Posten går via Skatteverket till den nya adressen.

Andra myndigheter såsom sjukvård, Försäkringskassan och kommunen får information om och kan se att du har skyddad folkbokföring.


Fingerade personuppgifter

Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan du få fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.


För ytterligare information om skyddade personuppgifter besök: Skatteverket

Kontaktförbud

Kontaktförbud innebär normalt att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och ta kontakt med dig på andra sätt, till exempel per telefon.
Förbudet kan utvidgas till att personen som hotar dig inte får vara i närheten av din bostad eller arbetsplats. Syftet med besöksförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga. Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. Kontaktförbudet är tidsbegränsat.
Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är alltid en åklagare som beslutar om kontaktförbud, och beslutet kan överklagas till tingsrätten.
För mer information besök: Polisen

Familjerätten

Familjerätten ger råd och stöd kring frågor om vårdnad-, boende och umgängesfrågor i samband med separationer och skilsmässor då föräldrar inte kan komma överens. Vid stämning i tingsrätten får familjerätten i uppdrag att genomföra utredning som är ett beslutsunderlag till tingsrättens beslut. Familjerättens arbete har barnets bästa i fokus.

Kontakta familjerätten dagtid på telefon 0346 – 88 60 00.