Fysiskt våld

Kort ingress

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av redskap. Våldet är ofta välplanerat då det mesta sker i hemmet, när ingen annan kan se vad du utsätts för. Det kan även vara riktat så att skadorna på dig inte ska synas och vara lätta att dölja.

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av redskap.

Våldet kan också riktas mot någon som du är fäst vid, till exempel ett husdjur. Utmärkande för våld i nära relation är bland annat att det fysiska våldet kan varvas med perioder av ömhet och ånger från din partner, för att sedan återgå till en period av våldsamma handlingar igen.