Funktionsrelaterat våld och försummelse

Kort ingress

Funktionsrelaterat våld och försummelse

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av. Det kan vara att flytta eller gömma din rullator, att ta sönder din hörapparat eller att utan ditt samtycke sälja sådana hjälpmedel som är nödvändiga för dig.

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av.

Ett annat exempel kan vara att din partner är med som tolk vid möten med vårdenheter eller myndigheter och väljer att återge felaktig eller missvisande information till dig. Exempel på försummelse är att du inte får adekvat hjälp med mat, hygien, mediciner eller annan vård som du har rätt till.