Sexuellt våld

Kort ingress

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär de handlingar av sexuell karaktär som din partner får dig att göra mot din vilja. Exempel på sexualiserat våld är att du mot din vilja ska bevittna till exempel porr, eller att du blir fotograferad eller filmad i ett sexuellt syfte. Det kan innebära allt från att din partner tar på dig på ett sätt du inte önskar, tjatar sig till sex, pratar med dig på ett oönskat sexuellt sätt eller att hen med kraft förgriper sig på dig.

Sex kräver samtycke enligt svensk lag. Känns det inte okej för dig så är det inte okej.

Sexualiserat våld behöver inte innebära fysiskt våld eller fysiskt motstånd. Du kan känna en stark förväntan på att ställa upp och känna en oro för vilka konsekvenser det får om du inte gör det. Sex kräver samtycke enligt svensk lag. Känns det inte okej för dig så är det inte okej.