Latent våld

Kort ingress

Latent våld

En annan form av psykiskt våld är det latenta våldet. Det latenta våldet kan vara ett visst kroppsuttryck hos din partner som skapar rädsla hos dig eller som upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser.

Det är en tydlig form av kontroll som sällan någon annan ser eller förstår.