Ekonomiskt våld

Kort ingress

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensamma ekonomi. Det kan innebära att din partner vägrar dig rätten att få äga tillgångar i ditt eget namn eller att hen kontrollerar din ekonomi genom att ha koll på vad du handlar. Om du handlar på eget initiativ kan du känna en oro för bestraffning.

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensamma ekonomi.

Andra grova exempel på ekonomiskt våld kan vara att din partner tar lån i ditt namn som resulterar i skulder, att hen handlar på avbetalning eller att hen tvingar dig att medverka i ekonomiska olagligheter. Ekonomiskt våld kan också innebära att din partner ser till att du inte kan arbeta eller studera genom att skada dig eller på annat sätt begränsa din möjlighet till egen inkomstkälla.