Eftervåld

Ibland tar våldet inte slut för att en våldsam relation är slut. Då kallas våldet ibland för eftervåld. Den som utsätts för eftervåld kan ha svårt att bevisa, hävda eller styrka att den blir utsatt av både utsattheten innan separationen eller att den blir utsatt för eftervåld. Den manipulative har som regel haft ett mönster av att ta makt och kontroll, ljuga, undanhålla eller på andra vis manipulera redan långt innan separationen varit aktuell.

Förövaren snackar skit om dig

Förövaren kanske pratar illa om dig, ljuger om vad som hänt mellan er och sprider rykten om dig. Hen kanske försöker att få andra att tycka illa om dig, försöker att få dig att se galen/dålig ut eller framställer det som att det är du som varit elak mot hen. En smutskastningskampanj kan resultera i att den utsatte blir isolerad, den utsatte kan bli begränsad i sitt umgänge eller mycket ensam. Att utsättas för en smutskampanj innebär ofta att den utsatte även hamnar i svår psykologisk stress och i försvarsställning. Det kan även leda till att hen blir reaktiv och till sist uppvisar samma beteendemönster som den som utsätter. Det kan därför vara oerhört svårt för den utsatte att få gehör och bli trodd. Den manipulative är ofta mycket övertygande och ligger ofta steget före. Att utsättas för smutskastning står utanför den utsattes kontroll och är oerhört nedbrytande.

Förövaren använder barnen för att hämnas

Om ni har barn tillsammans kan förövaren prata illa om dig framför barnen, försöka att vända barnen emot dig eller uttrycka att du är en dålig förälder. Hen kan försöka att få vårdnaden om barnen eller hota dig med att hen kommer att göra barnen illa. Barnet/barnen blir påverkade att se den andre föräldern genom den manipulatives filter. Den manipulative är som regel inte villig att samarbeta för barnet/barnens bästa utan de används istället för att komma åt den andra föräldern, inhämta information mm. Barnen blir ofta mycket svårt påverkade av eftervåldet.

Hämndporr

Förövaren kan sprida eller hota med att sprida bilder eller filmer på dig som visar sexuellt innehåll, för att hämnas på dig eller förstöra för dig. Vi möter ibland tjejer som har blivit utsatta för så kallad hämnd-porr. Bilderna kan vara lättklädda eller visa sexuella situationer. Hämndporr är mycket allvarligt, olagligt och du kan polisanmäla det. Ingen får sprida bilder på dig som du inte godkänt, och om du är under 18 år räknas även detta som barnpornografibrott. Det är bara förövaren som gjort något olagligt.

Om dina bilder lagts upp på en hemsida kan du försöka att kontakta hemsidan och förklara situationen, då kan hemsidan försöka att ta bort bilderna. Hemsidorna vill oftast inte ha olagligt material på sin sajt. Kom ihåg att spara allt, ta screenshots på allt som lagts ut och spara vilka sidor bilderna fanns på. Detta är bevis om du vill polisanmäla förövaren.

Stalking och digitalt våld

Förövaren kanske smsar eller ringer hela tiden och söker kontakt med dig fast du inte vill prata med hen. Hen kanske kommenterar på dina sociala medier och hör av sig till dina närstående. Förövaren kan också följa efter dig i verkligheten, komma hem till dig fast du inte vill eller leta efter dig. Förövaren kan också skicka andra att förfölja och kontrollera den som utsätts. Olaga förföljelse är enligt svensk lag ett brott oavsett det sker fysiskt eller på internet och då även på sociala medier.

Hot

Ibland kan förövaren bli ännu mer aggressiv och farlig när du lämnar relationen. Förövaren kan använda sig av hot för att skrämma och på så vis lättare kunna kontrollera den utsatte. Exempel på hot kan vara hot om våld, hot om att sprida privata saker som sagts i förtroende, hot om att sabotera eller ta materiella saker i besittning eller hot om att föra bort barn eller husdjur. Detta är en kritisk tid och du har rätt till skydd ifall du är rädd.

Ekonomiskt eftervåld

Om ni tidigare bott tillsammans kan förövaren försöka att lura dig på pengar, vägra lämna tillbaka dina möbler/saker och liknande för att försvåra situationen ytterligare för dig. Att bli skuldsatt, förvägras bodelning, inte få hjälp med kostnader för gemensamma barn som båda ska ansvara över.

Försöker förstöra för dig

Förövaren kan ibland försöka att kontakta dina vänner, din nya partner eller till och med din arbetsplats för att försöka prata illa om dig och få dig att se dålig ut. Hen kan också falskt anklaga dig för saker som du inte har gjort. Det är viktigt att du får stöd ifall det här händer dig, och det kan vara bra att berätta för andra om din utsatthet, om du känner dig trygg med att berätta för dem.