För dig som är anhörig

Känner du oro för någon i din närhet?

För många som lever med våld kan det både vara jobbigt och skönt att bli konfronterad med det. Det är inte ovanligt att hen nekar om du ställer frågan. Om du vill fråga, är det bra att lägga fram det som att det handlar om din oro och din tolkning, och peka på någon särskild incident. Till exempel ”jag kan ju ha fel, men när det här och det här hände, så uppfattade jag det som att din partner utsatte dig för väldigt obehagligt. Vad tänker du om det?” Om personen nekar, så envisas inte, utan säg att du finns kvar om hen skulle ändra sig, eller om något annat händer.

Ett annat viktigt tips är att fortsätta höra av sig. I relationer med våld blir den utsatta ofta isolerad, till den grad att den till slut kan känna att den inte har någon kvar att vända sig till. Om du tror, eller vet, att hen blir utsatt för våld, häng kvar i kontakten, hör av dig med jämna mellanrum även om du inte får något svar. Det kan betyda att personen känner att den har en utväg hen bestämmer sig för att lämna.

Om din vän/närstående berättar att hen är utsatt för våld, kan du fråga vad hen behöver. Respektera att hen kanske inte är redo att lämna relationen. Uppbrott ökar också risken för våld, och kan därför behöva planeras väl. Erbjud dig att förvara saker som hen vill ha med sig från hemmet, eller olika typ av saker som stärker hens berättelse om hen skulle välja att polisanmäla – t ex en dagbok, eller mejl med texter och bilder som beskriver vad som hänt. På så sätt finns detta i tryggt förvar utan att hen själv behöver ta hand om det med risken att våldsutövaren hittar det.

Ge inte upp på din vän!

Om din vän väljer att lämna relationen, bli inte förvånad om hen sen väljer att gå tillbaka. I genomsnitt tar det sju uppbrottsförsök att lämna en våldsam relation. Stötta, men pressa inte – så länge våldet inte är livshotande. Skuldbelägg hen inte om hen går tillbaka, utan visa att du finns där som vän och stöd oavsett vad hen väljer. Det betyder inte att du måste låtsas som att du gillar hens beslut. Det viktiga är att hen känner att hen kan vända sig till dig även nästa gång hen behöver dig, och det är viktigt!

Misstänker du att hen utsätts för våld?

Här kan du läsa om några tecken som du kan vara uppmärksam på:

  • Om hen hör av sig allt mer sällan och har mindre till att umgås eller prata i telefon med familj och vänner. De flesta relationer innebär i sin inledningsfas att parterna går upp i varandra och sin relation, och behöver inte innebära att relationen är, eller är på väg att bli, våldsam. Men om det håller i sig en längre tid, kan detta vara ett varningstecken
  • Att hen anpassar sin vardag utifrån sin partners behov eller önskemål
  • Att hens partner ofta hör av sig när hen umgås med vänner eller gör andra saker utan partnern, i form av t ex telefonsamtal, sms eller andra meddelanden. Det kan vara ett tecken på att partnern är kontrollerande
  • Om partnern ofta hämtar och skjutsar till och från olika aktiviteter och/eller jobbet
  • Om hen ofta ställer in planerade aktiviteter i sista stund
  • Om hen och hens partner/partners ofta bråkar offentligt och att hen ursäktar partnern i efterhand eller tar på sig skulden för bråken
  • Om du misstänker att hen inte får ta egna ekonomiska beslut, klä sig eller se ut som hen vill
  • Om hemmets saker och/eller inredning visar tecken på våld
  • Om hen svarar undvikande på frågor om semester och helger