Olika typer av våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är det vanligaste människor tänker på när det hör ordet våld. Det kan handla om allt ifrån slag, stryptag, knuffar till att hålla fast, nypas eller rivas. Här kan det också handla om att väcka dig mitt i nätterna så du inte får sova eller gömma viktig medicin.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den vanligt förekommande, men många gånger svårare att ta på då det inte lämnar fysiska ärr eller blåmärken. Det kan vara att ständigt bli nedvärderad eller kallad för fula ord, att ständigt bli ignorerad eller behandlad som luft, att din partner hotar dig eller hotar att skada anhöriga, barn eller djur. Det kan också vara att din partner förnekar saker som inträffat, påstår att du är psykiskt sjuk eller helt enkelt förnekar saker som hänt trots att du har bevis (även kallat gaslightning). Psykiskt våld är även när din partner hela tiden vill veta vart du är och vad du gör, att han insisterar på att hämta och lämna på jobb/skola, att du måste redogöra för vad du gjort och att det blir ett "förhör" varje gång du varit borta.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är för många väldigt svårt att prata om då det är något som är väldigt intimt, till viss del tabubelagt att prata om samt väldigt integritetskränkande. Men sexuellt våld är allt som har med sex att göra som görs mot din vilja. Det kan vara alltifrån våldtäkt, att bli tvingad att kolla på porr, att bli filmad i sexuellt syfte. Här räknas även tjatsex eller "husfridssex" in, oavsett om en är i en relation eller inte så är det du som bestämmer över din kropp och det krävs alltid ett aktivt samtycke.

Latent våld

Latent våld går in i det psykiska våldet och handlar om vetskapen och hotet om att våldet när som helst kan komma. Att ständigt behöva vara på sin vakt, läsa av partnerns känslor eller att undvika att göra eller säga saker för att din partner inte ska bli våldsam mot dig.

Digitalt våld

Digitalt våld är allt våld som sker digitalt. Det kan handla om att du är övervakad via snapchat, hitta min iphone eller om din partner installerat ett övervakningsprogram på din telefon. Det kan vara att din partner ringer, mejlar eller sms:ar dig hela tiden. Det kan vara hot om att skicka intima bilder till andra eller att sprida information om dig på nätet.

Materiellt våld

Materiellt våld är när din partner har sönder saker, alltifrån saker i ert hem till saker som har stor betydelse för dig eller dina barn.

Ekonomiskt våld

Det kan vara att du inte får ha hand om dina egna pengar, att bli tilldelad en liten summa varje månad eller att bli tvingad att ta lån. Det kan även vara att din partner tar lån i ditt namn, undanhåller ekonomin eller på annat vis missbrukar dina pengar & tillgångar.