Lönediskriminering

Män och kvinnor tjänar ofta olika mycket för samma arbete. I stort sett tjänar kvinnor i Sverige 87% av mäns lön. En orsak är att kvinnan oftare arbetar deltid, vårdar sjuka barn och är hemma längre när de har fått barn. En annan orsak är att män och kvinnor arbetar i olika yrken. Att vara sjuksköterska ses som ett kvinnoyrke och att vara byggnadsarbetare are som ett manligt yrke, och det har olika betalt.

Män och kvinnor tjänar ofta olika mycket för samma arbete. Generellt sett tjänar kvinnor i Sverige 87 % av mäns lön. Anledningarna till det är så är flera. En orsak till skillnaden är att kvinnor oftare arbetar deltid, vårdar sjuka barn och är hemma längre när de fått barn.

En annan orsak beror det på att män och kvinnor arbetar med olika saker, till exempel så anses sjuksköterska vara ett kvinnoyrke medan byggnadsarbetare oftare är män, men studier visar också att när kvinnor kommer in i en yrkeskategori så sjunker lönerna.

 

Frågor: Vad tror du att det beror på att kvinnor oftare arbetar deltid eller är hemma med barnen?

Vad tror du att de långsiktiga konsekvenserna av löneskillnaderna blir?

Hur tycker du att en ska göra för att minska lönediskrimineringen?

 

Källor:

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Levnadsforha//anden/Jamsta//dhet/Jamsta//dhetsstatistik/12252/12259/Be ha//are-for-Press/406481/