Pornografi

Smartphones har gjort det enklare att hitta pornografi och många unga män tittar på porr varje vecka. Forskning visar att de som tittar på porr oftare, också väljer att titta på porr med våld och aggressivitet. Andra undersökningar visar att män som tittar på porr beter sig mer sexuellt aggressivt mot kvinnor och köper sex oftare än män som inte ser på porr.

Tillgången till pornografi har ökat explosionsartat sen smartphones lanserades på marknaden. Barn så unga som 11 år berättar i studier att de någon gång har tittat på porr och i åldrarna 18–19 uppger ca 27 % av killarna att de tittade på porr någon gång i veckan 10 % av killarna att de tittar på porr dagligen. Motsvarande siffra för tjejer var 1,3 % och 0,2 %.

Anledningen till att det är oroande att så många killar och män tittar på porr är bland annat för att forskning visar att de som tittar på porr ofta gradvis väljer att titta på porr med våld och aggressivitet. En kan säga att efterhand som man tittar på porr blir en mer avtrubbad och vill se mer och mer extrema filmer eller bilder.

Studier visar att män som tittar på porr beter sig mer sexuellt aggressivt mot kvinnor, i högre grad objektifierar kvinnor är mer benägna för att köpa sex än de som inte gör det.

 

Frågor: Varför tror du att de som tittar på porr ofta vill se mer extrema saker?

Vad tror du händer i huvudet på en 15årig som tittar på porr dagligen?

Hur tror du att förekomsten av porr påverkar synen på flickor och kvinnor i ett samhälle?

 

Källa:

http://unizon.se/sites/defau/t/fi/es/media/porr och prostitution unizons rapport

O.pdf