Syraattacker

En person som får frätande syra i ansiktet eller på kroppen får ofta svåra skador och smärta i resten av sitt liv. Det är vanligt att näsa, mun, öron och ögon skadas. De flesta rapporterade fall kommer från Bangladesh och Pakistan och åttio procent av de utsatta är kvinnor. En frätande syra i ansiktet ska skrämma och straffa kvinnan som inte beter sig som förväntat. Hon kanske inte vill gifta sig eller vägrar gå med på sex.

Syraattacker är övergrepp där en människa kastar frätande syra på en annan människa i syfte att skada hen. En person som utsätts för en attack får ofta leva med svåra kroppsliga skadar och smärta resten av sitt liv. Det är vanligt att en har svårigheter att andas, se och höra på grund av deformering av näsa och mun, hörselorganen och ögonen. Personer som utsätts har också i högre utsträckning sämre mental hälsa, lägre självkänsla och ångest.

Störst andel av rapporterade fall av syraattacker kommer ifrån Sydasien, främst Bangladesh och Pakistan, men det händer över hela världen. Ca 1500 personer utsätts i världen varje år, men många attacker förblir osynliga för att de inte anmäls. 80% av de som utsätts för syraattacker är kvinnor. De utsätts ofta för attackerna som hämnd för att de har vägrat gifta sig med en man eller för att de har vägrat gå med på sex. Eftersom så stor del av de som utsatts för syraattacker är kvinnor räknas syraattacker som ett uttryck för ett systematiskt förtryck mot kvinnor och som en del av våld i nära relationer.

Frågor: Varför tror du att män använder just syra för att attackera kvinnor?