Aborter

Om aborter är förbjudna gör kvinnor ändå aborter med hjälp av vassa föremål. Tusentals kvinnor över världen dör varje år av följderna av illegala aborter.

Om aborter är förbjudna gör kvinnor ändå aborter med hjälp av vassa föremål. Tusentals kvinnor över världen dör varje år av följderna av illegala aborter.

Många kvinnor får inte själva bestämma över sina kroppar. De tvingas fortsätta graviditeter och föda mot sin vilja eftersom de lever i länder där det är olagligt att göra abort.

Men aborter minskar inte i länder där de är olagliga. Istället utförs de med farliga metoder. Varje år dör cirka 47 000 personer (ungefär halva Jönköpings befolkning) i osäkra aborter och miljoner drabbas av infektioner och skador som påverkar dem i resten av deras liv.

I Sverige är abort laglig och fri fram till vecka 18. Cirka 80 % av aborterna i Sverige genomförs under de första nio veckorna av graviditeten.

De flesta av världens kvinnor och andra som kan föda barn lever i länder där de kan bli tvingade att fullfölja oönskade graviditeter och föda barn mot sin vilja. De saknar möjlighet att själva bestämma över sina kroppar på grund av att lagen säger att de inte får göra abort. Studier visar att aborter inte minskar för att de är förbjudna, men att de istället utförs under osäkra och farliga metoder. Ungefär 22 miljoner illegala aborter sker i världen varje år. Ca 47 000 personer i världen dör varje år i osäkra aborter, och miljontals människor drabbas av infektioner eller komplikationer som påverkar dem negativt resten av deras liv.

I Sverige har vi haft fri abort sedan 1975. Lagen säger att den gravida själv har rätt att besluta om hen vill avsluta sin graviditet fram till vecka 18. Efter det kan Socialstyrelsen besluta om att tillåta sen abort. Ca 80 % av aborterna i Sverige genomförs under de första nio veckorna av graviditeten.

 

Frågor: Varför är frågan om fri abort en jämställdhetsfråga?

 

Källor:  http://www.rfsu.sel.Bildbank/Dokument/Sexualpolitik/omabort web:pdf https:/..1www.etc.se/utrikes/forbudet-mot-abort-dodar-47-000-kvinnor-varje-ar