Barnäktenskap

Det räknas som barnäktenskap om någon är under arton år. Man tror att cirka tolv miljoner barn blir bortgifta varje år. De flesta är flickor. Flickor som blir bortgifta när de är barn får får mindre utbildning, riskerar att dö av problem under graviditet och utsätts oftare för våld än andra kvinnor. I Sverige måste du vara arton år för att gifta dig. Barn som gifter sig förlorar sin barndom. De får mindre utbildning och utsätts oftare för våld, och barnets kropp har svårt att klara en graviditet.

Barnäktenskap är ett formellt eller informellt äktenskap som ingås med ett barn under en 18 år. UNICEF bedömer att ca 12 miljoner barn, främst flickor, blir bortgifta varje år. Det finns flera orsaker till barnäktenskap. Det kan bero på fattigdom, traditioner eller graviditeter. Barnäktenskapet bedöms som våld mot kvinnor eftersom flickor som blir bortgifta i tidig ålder har färre möjligheter till utbildning, löper större risk att dö för tidigt på grund av komplikationer vid graviditet och utsätts oftare för våld i nära relationer än andra kvinnor.

I Sverige får du inte gifta dig innan du fyller 18, men lagen skyddar inte den som blivit bortgift i ett annat land när de till exempel söker asyl i Sverige.

 

Frågor: Vad tror du att det är som gör att det är så vanligt med barnäktenskap?

Hur tror du att förekomsten av barnäktenskap påverkar synen på flickor och kvinnor i ett samhälle?

 

Källor: https://www.unicef.org/protection(57929 58008,htm/ https://www.svt.se/nyheter/inrikes/inget-tota/forbud-mot-barnaktenskap