Neka till utbildning

2/3 av alla människor som inte kan läsa är kvinnor. Det är flickor som inte får möjligheten att utbilda sig. flickors brist på utbildning drabbar de själva men också hela samhället. Om flickor får utbildning blir ekonomin starkare, risken för krig minskar, folkhälsan blir bättre och på sikt förbättras klimatet.

Flickor är den grupp i världen som i störst utsträckning nekas möjligheten att utbilda sig. Ungefär 13 miljoner flickor världen över går inte i skolan, två tredjedelar av alla människor som inte kan läsa är flickor.

Anledningen till att det är så beror på flera saker. Till exempel blir flickor bortgifta innan de har hunnit gått klart i skolan, har inte råd att betala skolavgiften eller måste jobba för att hjälpa sin familj att få mat för dagen.

Studier visar att flickors brist på utbildning är ett problem som inte bara drabbar dem själva, utan även samhället som helhet. Ökad utbildningsgrad hos flickor stärker ekonomin, minskar risken för krig och väpnade konflikter, gör att folkhälsan ökar generellt och att det på sikt kommer att göra skillnad för klimatet.

 

Frågor: Varför tror du att flickors brist på utbildning tas upp i relation till våld?

Varför tror du att så många flickor idag inte går i skolan?

Vad tror du att flickors brist på utbildning gör med synen på kvinnor i ett samhälle?

 

Källor: https:Z/www.ma/a/a.org/_gir/s-education https://p/an-internationa/.org/_because-i-am-a-gir//gir/s-rights-and-genderequa/ity# h ttp_ ://en.unesco.org/gem