Hemgiftsmord

Hemgiftsmord är när en kvinna mördas av sin man eller hans familj för att hennes familj inte vill betala mer till mannens familj. Kvinnan tänds på och brinner till döds. Bränning är vanligast i Indien. Hemgiftsmord innebär att man sätter eld på en kvinna. Kanske hade för lite tillgångar med sig vid bröllopet och hennes man eller familj är missnöjd.

Hemgiftsmord är en form av våld i nära relationer där en kvinna blir mördad av sin man eller hans familj som hämnd för att hennes familj inte vill betala mer hemgift till mannens familj. Kvinnan blir dränkt i fotogen, bensin eller annat som brinner lätt, tänds på och brinner sedan till döds.

Bränning är vanligast förekommande i Sydasien, framför allt Indien. En räknar med att ca 8000 kvinnor per år blir mördade genom bränning.

 

Frågor: varför tror du att våldet som sker mot kvinnan vid bränning ses som en hämnd på hennes familj?

 

Källor:

https:/]digita/commons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi ?referer=&httpsredir

= 1 1103&context=dr/j

https ://www.smh.com.au/wor/d/india-burning-brides-and-ancient-practice-is-onthe-rise-20150115-12r4j1. htm/