Hedersmord

Hedersmord är när någon familjemedlem dödas för att ha skadat familjens heder. Heder kan förklaras som anseende, rykte, eller andra människors åsikt om en människas eller familjs värde. Morden på fadime sahindal och pela atroshi är 2 fall av hedersmord som svenska Media har rapporterat om. Hedersmord är när någon familjemedlem dödas för att ha skadat familjens heder.

Hedersmord är en typ av mord där mord på en person planeras och utförs av någon eller några i hens familj i syfte att återupprätta familjens heder. I de flesta kulturer är familjemedlemmarna rangordnade utifrån ålder och kön och handlingar från en enskild familjemedlem anses spegla familjens heder. Ofta definieras hedersrelaterat våld som våld mot en flicka eller kvinna som utförs av hennes man eller manliga släktingar, men även pojkar och transpersoner utsätts för hedersrelaterat våld.

FN uppskattar att det sker ca 5000 hedersrelaterade mord i världen varje år, men mörkertalet är stort. Ofta utreds inte dödsfallen och avskrivs som olyckor eller självmord. I Sverige har flera fall av hedersmord blivit uppmärksammade i media, bland annat morden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi. Exakt hur många hedersmord som begås i Sverige är svårt att veta, men 2016 uppskattades det att ca en tredjedel av de kvinnor, 6 St, som mördats det året blev det på grund av heder.

 

Frågor: Varför tror du heder är så viktigt för många människor? Har vi någon hederskultur i Sverige?

 

Källor: http://www.gp.se/nyheter/sverige/var-tionde-mord-förra-året-var-

hedersmord- 1.4509333 http://www.bra.se/down/oad/18.cba82f7130f475a2f180006972/2008 23 brotts uveck/ingen.pdf http://gapnse/hedersku/tur-och-hedersvald/

htt . a f.se ra orter-och-statistik