Kvinnlig könsstympning

Delar av vaginan skärs bort eller sys ihop vid kvinnlig könsstympning, en tradition i vissa delar av världen. Kvinnor stympas på detta sätt av olika skäl. Det anses att hennes sexlust ska bli mindre, att hon måste vara oskuld fram till bröllopet och att könsstympningen är ett tecken på att hon är en del av samhället. Den stympade flickan får ofta smärta som varar hela livet, har svårt att kissa, kan bli steril eller drabbas av svårigheter när hon ska föda barn.

Kvinnlig könsstympning innebär att delar av eller hela vaginan skärs bort och/eller sys ihop. Det finns fyra olika sorter som är vanliga.

1: Klitoris och eventuellt klitoriskappan skärs bort.

2: Klitoris och de inre blygdläpparna skärs bort.

3: Att de inre blygdläpparna skärs bort och de yttre blygdläpparna sys ihop sa att bara en liten öppning för urin och mensblod finns kvar.

4: Att utsätts för stick, skärsår eller brännsår i syfte att deformera den.

Oftast så sker stympningen från ca 5 år till en bit in i puberteten. Den som utsätts lever ofta med kronisk smärta genom livet, har svårt att kissa, kan bli sterila och riskerar komplikationer under förlossning.

Internationella insatser har arbetat sen 1970-talet för att förhindra kvinnlig könsstympning, men det är fortfarande vanligt i vissa delar av världen. Det finns ingen religion i världen som förespråkar kvinnlig könsstympning, men kulturer och traditioner påverkar förekomsten. Utövandet av stympningen är i grunden ett uttryck för ojämställdhet mellan könen och anledningarna som anges brukar bland annat vara att kvinnors sexlust ska dämpas, att det är ett tecken på att flickan är en del av samhället och ett sätt att försäkra sig om att flickan är oskuld fram till äktenskapet.

 

Frågor: Varför tror du att kvinnlig könsstympning fortfarande är så vanligt, trots att så många organisationer jobbar för att förbjuda det?

Könsstympningen sägs bland annat dämpa kvinnans sexlust. Varför tror du att hennes sexlust är något som kan ses som ett hot?

 

Källor: https://www.unfpa.org&esources/female-genita/-muti/ation-fgmfrequent/y-asked-questions#women affected htt : www.endf m.eu fema/e- enitai-muti/ation what-is-f m http:Z/_www, dofeve.org/about-fgm.html