Isolering vid menstruation

Menstruation eller mäns har ofta setts som något orent i de flesta religioner. Det finns fortfarande platser där personer som menstruerar hindras från att vara tillsammans med familjen eller delta i samhället som andra. Ett exempel är Nepal där traditionen Chhaupadi betyder att den som har mens måste följa en mängd regler som bland annat innebär isolering.

Historiskt sett har menstruation setts som något orent. De flesta religioner har någon form av restriktioner kring mens och även om det inte längre är lika vanligt att dessa traditioner efterlevs idag så finns det fortfarande platser där personer som menstruerar hindras från att delta i familjen eller samhället under tiden mensen pågår.

I Nepal praktiseras det fortfarande på många håll Chhaupadi, vilket innebär att personen som menstruerar tvingas följa regler kring vem hen får träffa, vad hen får äta, vart hen får sova och vistas. Ofta förvisas personen till en hydda eller en lada utan värme eller fungerande toalett och tvingas stanna där och "rena" sig med vatten och böner tills mensen är slut. 2005 förbjöd Nepals högsta domstolutövandet av Chhaupadi, men ritualen praktiseras fortfarande.

 

Frågor: Vad tror du att konsekvenserna av isolering kan innebära för en människa?

Vad tror du att synen på mens som något orent kommer ifrån?

 

Källor: https://_www.theguardian.com/_g/oba/-deve/opment/2016/apr/01/_nepa/b/eeding-shame-menstruating-women-banished-catt/e-sheds https://womensenews.orq/2015/03/in -nepa/-menstruation-can-mean-days-in-

isolation

https://www.a/iazeera.com/news/2016/12/nepa/i-gir/-dies-menstruationchhaupadi-161219090727200.htm/