Femicide

Det engelska ordet femicide betyder att en kvinna mördas just på grund av att hon är kvinna. Man beräknar att ¾ av kvinnor modern i världen är femicide. Ofta begås brottet av någon som kvinnan har eller har haft en relation till. 75% av morden på kvinnor i världen beräknas vara femicide: mördad på grund av att hon är kvinna.

Femicide är en engelsk term som innebär ett hatbrott där en kvinna mördas just på grund av att hon är kvinna. Termen används för att särskilja den här typen av mord från andra typer av mord och på så sätt kunna utreda mäns våld mot Vanliga inslag i den här typen av mord är att kvinnoföraktet uttrycks genom att kvinnans kropp skändas med nedvärderande ord eller att väldet som använts vid mordet är särskilt grymt.

Av de mord på kvinnor som sker världen över uppges ca tre fjärdedelar vara femicide och är en av de ledande orsakerna till för tidig död hos kvinnor. Ofta begås dessa brott av någon som kvinnan har eller har haft en relation till, men det är också vanligt att det sker i samband med trafficking och människohandel. Andra orsaker kan vara att kvinnan mördats på grund av sin sexuella läggning eller som hämnd i gängrelaterade konflikter.

 

Frågor: Varför tror du att mord på kvinnor ofta begås av någon som de känner?

Varför tror du att kvinnor oftare utsätts för särskilt grovt våld?

 

Källor: https://feministisktperspektiv.se/2011/_02/18/konsrensning-femicide-icentra/merika https://www.insightcrime.org/news/ana/ysis/why-does-/atin-america-have-thewor/d-s-highest-fema/e-murder-rates/ https://www.womensaid.org.uk/whatwe-do cam ai nin -and-inf/uencin femicide-census what-is-femicide http:/Zwww.sma//armssurvey.org/about-us/high/ights/hig_h/ight-rn14.html