Låglönefabriker

Låglönefabriker är arbetsplatser där situationen för den som arbetar är sämre än vad som är lagligt eller acceptabelt. Arbetet kan vara tungt och farligt under långa timmar. Arbetar en får för lite betalt. Många låglönefabriker bryter mot lagar mot övertidsarbete eller barnarbete. Stora företag som H&M, Nike, Adidas och Zara använder låglönefabriker. Fabrikerna ligger ofta i länder där lagarna inte är så hårda eller där kraven på minsta lön är låga.

Låglönefabriker är fabriker där villkoren för arbetare är sämre än vad som är lagligt eller acceptabelt: Arbetet är tungt, ibland även farligt, med långa timmar och arbetarna får så lite betalt att summan understiger de som är satta för minimilön. Många låglönefabriker överträder lagar som reglerar övertidsarbete och ofta bryter de också mot lagen om barnarbete. Stora företag som H&M, Nike, Adidas och Zara har visat sig använda låglönefabriker för att tillverka sina kläder och trots att det nu genomförs regelbundna kontroller från internationella grupper så fortsätter låglönefabriker att bryta mot lagen.

Fabrikerna är ofta placerade i länder där lagarna inte är så hårda, där minimikraven på lön inte är mer än några hundra i månaden, eller där människor inte har något annat val än att arbeta i fabrikerna om de vill ha mat för dagen. Fackföreningar är förbjudna och dåliga reningsverk och användning av giftiga kemikalier förstör miljön och arbetarnas hälsa.

 

Frågor: Varför tror du att stora företag använder sig av låglönefabriker? Varför tror du att den här typen av fabriker sällan finns i västvärlden?

 

Källor: https://www.cfr.org/b/og/fighting-bang/adeshs-sweatshops http ://www.dai/ymai/.co.uk/news/artic/e-2456412/My-/ife-sweatshop- workerUndercover-reporter-te//s-crushing-work-terrib/e-pay-gir/-boss-aged-iust-

NINE.htm/ https://www.dosomething.org/us/facts/.11-facts-about-sweatshops http://csug/oba/.b/ackboard.com/bbcswebdav/users/jodie.hemerda1/SOC300/La