Homofobiska våldtäkter

En homofobisk våldtäkt eller ”korrigerande” våldtäkt sker för att tvinga den som våldtas till ”rätt” sexualitet. Man tror då att homosexuella, bisexuella eller transpersoner har en sjukdom som kan botas genom en våldtäkt. Det är svårt att veta hur vanliga homofobiska våldtäkter är eftersom den som våldtas ofta inte vågar berätta om övergreppet eller sin sexualitet.

Homofobiska våldtäkter, eller "korrigerande" våldtäkter som det också kallas, bygger på föreställningen om ött personer som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner lider av en sjukdom som kan botas genom att de har sex med någon av det motsatta könet.

En kan alltså säga att det en typ av våldtäkt som sker i syfte att tvinga den som blir våldtagen till en heterosexuell handling eller för att tvinga hen att forma sig in i en traditionell könsroll.

Våldtäkten har vad som kallas hatbrottsmotiv eftersom den riktar sig mot en persons sexuella läggning. Homofobiska våldtäkter händer människor av alla kön, men den utsatte är ofta lesbisk eller transperson. Det är svårt att veta hur många människor som utsätts för den här typen av våldtäkter eftersom många inte vågar berätta om sina övergrepp på grund av lagar som förbjuder homosexualitet, rädslan för att bli utsatt för fler övergrepp eller för att bli utstötta ur sin familj på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

 

Frågor: Vad är hatbrott? Vad är det som provocerar så många till att begå hatbrott? Varför tror du att mörkertalet är stort när det gäller brott som sexuella övergrepp, våldtäkt eller homofobiska våldtäkter?

 

Källor: Bartle, EE (2000). "Lesbians And Hate Crimes". Journal of Poverty. Pdf https://www.theguardian.com/world/2011/may/_09/lesbian-corrective-rape-

south-africa https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/parenting/\/ictims-ofcorrective-rape-speak-up/articleshow/47602170.cms