Prostitution

Prostitution är att sälja sex. I Sverige är det förbjudet att köpa sex men lagligt att sälja. De personer som säljer sex riskerar våldtäkt, misshandel och rån. De har ofta drabbats av sexuella övergrepp, varit hemlösa och mött fysiskt våld. Människohandel är en stor del av brottsligheten. Ett exempel är handel med fattiga kvinnor som förs till rika länder där det är de som bär en period måste sälja sina kroppar innan de får åka hem igen. De som köper sex är oftast män från alla samhällsklasser och bakgrunder och i alla åldrar.

Prostitution är att sälja sex mot betalning, oftast pengar. Handeln kan ske över nätet, på gatan eller på sak Oftast är de som säljer sex kvinnor, men även pojkar och transpersoner säljer oftare och oftare. I Sverige är det förbjudet att köpa sex att sälja sex.

De personer som lever i prostitution är ofta väldigt utsatta. Oavsett om en prostituerar sig på egen hand eller via en kopplare så är risken för att utsättas för våldtäkter, misshandel, rån och övergrepp långt mycket högre än för den som inte är prostituerad. Många som prostituerar sig har också erfarenheter av sexuella övergrepp sedan tidigare, eller har erfarenhet av hemlöshet eller fysiskt våld.

Människohandel är den tredje största organiserade brottsligheten internationellt, efter handeln med vapen och droger. Människor, främst kvinnor, från fattiga länder förs med hjälp av människohandlare in till rika länder där de under en period säljer sina kroppar innan de får åka hem igen. De flesta som kommer till Sverige är från Rumänien och Nigeria, och ofta har de som kommer hit inget annat val än att sälja sig för att ha råd att försörja familjen.

De som köper sex kan se ut och bete sig som vem som helst. De är oftast män och en räknar med att ca 10% av alla män i Sverige har köpt sex. Köparna kommer från alla samhällsklasser och bakgrunder och åldern varierar från 15–90.

 

Frågor: Vad tror du händer med kvinnosynen i ett land där killar kan köpa sex när de är sugna?

på vilka sätt tror du att prostitution räknas som våld mot kvinnor?

 

Källor: Simon Häggström: Prostitution - ett fritt val? Föreläsning 19/3, 2018. Jönköping HLK.