Enjo-kōsai

Enjo-kōsai Är ett japanskt ord som beskriver en form av prostitution där flickor och unga kvinnor får ersättning av män för att umgås med dem en kväll eller en helg, med eller utan sex inblandat. Man tror att cirka 13% av alla minderåriga flickor i Japan någon gång har varit med om Enjo-kōsai.

Enjo-kōsai är ett japanskt ord som beskriver en form av prostitution där flickor och unga kvinnor får ersättning av män för att umgås med dem en kväll eller en helg, med eller utan sex inblandat. Enjo-kōsai innebär inte alltid att flickan eller kvinnan får betalt pengar, hon kan också få ersättning i form av kläder, väskor, resor eller andra saker.

Det uppskattas att ca 13 % av alla underåriga flickor någon gång har varit involverad i enjo-kōsai. För att minska problemet så har Japans myndigheter tillsatt flera typer av program där unga flickor som är involverade i enjo-kōsai får hjälp med att komma ur sin situation.

 

Frågor: När en pratar om prostitution läggs ofta fokus på vilka de som säljer sex är och vad deras beteende beror på, men ganska lite fokus läggs på att utreda vilka det är som köper sex. Varför tror du att det är så?

Alla anser inte att det är prostitution att sälja sin kropp när en får kläder, resor eller andra saker i utbyte istället för pengar. Varför tror du att det är så?

 

Källor: http_:/_/www.japanfortheuninvited.com/articles/enjo-kosai.html http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16700

 

Leheny, David. Think Global, Fear Local: Sex, Violence and Anxiety in Contemporary Japan. New York: Cornell University Press, 2006.